top of page

"חשבון (נפש) בבקשה"

שנים רבות תהליך חשבון הנפש הקשור ליום כיפור הילך עלי קסם. היה משהו בעצירה, בהתבוננות בחשיבה על מה שקרה במהלך השנה שהיתה, שנראה לי נכון,...

bottom of page