top of page

 הנחייה פנים ארגונית - שותפים

Fred Stein "Enfants lisant un journal", Paris 1936.

Todd Webb- "the circle"-LaSalle at Amsterdam, new york, 1946

התוכנית - פיתוח מנחי קבוצות

פנים-ארגוניים, שלב אחרי שלב

על מנת שתצא לפועל תכנית מנחים פנים ארגונית

נחוצים כמה תנאים תומכים ומסייעים

האם ובאיזה מובנים מוכן הארגון שלך

לתכנית של הנחייה פנימית?

בכל ארגון אפשר לקיים תכנית להכשרה ופעילות של

מנחים פנימיים. בכל ארגון תהיה תכנית אחרת, חלק מבניית התכנית נובע גם ממוכנות הארגון לתכנית כזו. הטבלה המצורפת תסייע לך לבדוק מה מידת\סוג המוכנות של הארגון שלך.

למילוי השאלון

שותפים פנים ארגוניים

אידה רדי - מנהלת משפחתונים ארצית - חברת המתנ"סים

"הרכזות אותן אני מנהלת, בפריסה ארצית מצופות להנחות קבוצות שונות כחלק מתפקידן, למרות שרובן לא הוכשרו לכך. הסתיענו בחגית על מנת לבנות תכנית שיש בה מחד למידה והבנה של קבוצות ומקצוע ההנחייה, תוך תרגול ויישום מיידי בשדה בו עובדות הרכזות. העבודה עם חגית נעשתה תוך שיתוף פעולה מלא והדוק. חגית גילתה רגישות והבנה עמוקה את צרכי המערכת

כמו גם יכולת להיענות לצרכים שעלו תוך כדי למידה. החוויה הקבוצתית הייתה מעצימה מקדמת ומחזקת, שאת השפעותיה החיוביות אנחנו חשים עד היום במקום של הגיבוש, ההדדיות והאחריות הקבוצתית. חגית הצליחה להנחיל לנו כלים מקצועיים כמו גם אישיים, שהשפיעו על עבודת הרכזות בשטח מול מטפלות והורים, והשפיעו על שיתוף הפעולה הקבוצתי בינם לבין עצמם. יישר כוח".

 

נועה טלמון - ראש ענף פיתוח ארגוני, מרכז הדרכה בנק לאומי.

 

אורלי ברדין - מנהלת אגף הדרכה ופיתוח ארגוני- פלאפון

"חגית ואני הכרנו לפני כחמש עשרה שנה.

בבנק לאומי היה רעיון לפיתוח והעשרה אישית ומקצועית של לכלל העובדים בבנק.

איך אפשר לממן הכשרות וסדנאות ל10,000 עובדים? 

איך אפשר להגיע לכולם? 

איך נעשה זאת באופן שידבר גם בנקאות וגם מדעי ההתנהגות? 

אז עלה הרעיון של הכשרת מנחים פנים ארגוניים.

הכתובת הראשונה והמובנת מאליה היתה חגית ומאז לא נפרדו דרכנו.

הקמנו קבוצה של מנהלים בנקאיים והכשרנו אותם כמנחי קבוצות. חגית היתה הרוח החיה מאחורי המהלך: היא הגתה ויישמה את תהליכי המיון , בניית הסדנאות וכתיבתן, ההכשרה והליווי ומאז ועד היום היא מלווה עשרות מנחים פנימיים בהצלחה רבה.

חגית ואני ממשיכות בעבודה משותפת גם בפלאפון, חגית חושפת, מנחה ומלווה את קבוצת המדריכים שלנו לעבודה קבוצתית ותהליכית ומאפשרת לתהליכי הלמידה להיות עמוקים ואפקטיביים יותר ומותאמים לשינויים ולצרכים הארגוניים".

 

 

 

 

ד"ר ורד בר - מרצה בתוכנית לתואר שני בפיתוח ארגונים בבינתחומי ובתוכנית לדוקטורט בטיפול קבוצתי.  

שותפתי בפיתוח והנחייה של תכניות להנחייה פנים ארגונית כחלק מפיתוח מנהלים וכחלק משילוב מנהלים מהשטח בלמידה ארגונית.

 

יריב לבלנג - יועץ ארגוני בכיר ומנחה קבוצות, מלחין ונגן הרכב ג'אז.  

שותפי לפיתוח והנחייה של תכניות להנחייה פנים ארגונית כחלק מפיתוח מנהלים וכחלק משילוב תפיסות ומודלים ייחודיים ללמידה ארגונית.

 

תמי אילון מאור - יועצת ארגונית בכירה ומנחת קבוצות, מכשירה מנחים בקרית אונו צה"ל ועוד.

שותפתי לסגל התוכניות הן בבינתחומי והן בבית ברל, שותפתי גם לפיתוח והנחייה של תוכניות להנחייה פנים ארגונית.

קולגות - הנחייה פנים ארגונית 

להצטרפות לרשימת התפוצה, תודה

bottom of page