top of page

הנחייה פנים ארגונית

Fred Stein "Enfants lisant un journal", Paris 1936.

Todd Webb- "the circle"-LaSalle at Amsterdam, new york, 1946

התוכנית - פיתוח מנחי קבוצות

פנים-ארגוניים, שלב אחרי שלב

על מנת שתצא לפועל תכנית מנחים פנים ארגונית

נחוצים כמה תנאים תומכים ומסייעים

האם ובאיזה מובנים מוכן הארגון שלך

לתכנית של הנחייה פנימית?

בכל ארגון אפשר לקיים תכנית להכשרה ופעילות של

מנחים פנימיים. בכל ארגון תהיה תכנית אחרת, חלק מבניית התכנית נובע גם ממוכנות הארגון לתכנית כזו. הטבלה המצורפת תסייע לך לבדוק מה מידת\סוג המוכנות של הארגון שלך.

שותפים לדרך

..."הקמנו קבוצה של מנהלים בנקאיים והכשרנו אותם כמנחי קבוצות. חגית היתה הרוח החיה מאחורי המהלך: היא הגתה ויישמה את תהליכי המיון, בניית הסדנאות וכתיבתן..."

למה כדאי לארגון שיהיו בו מנחי קבוצות פנימיים?

מקצוע ההנחיה משיק למיומנויות ניהוליות חשובות כמו: הצבת מטרות, אמפטיה, הקשבה פעילה, יכולת להבין מצבים מורכבים, רגישות מצבית ושאילת שאלות. על ידי לימוד מיומנויות ההנחיה לומדים ומחזקים המנהלים את יכולותיהם הנדרשות לתפקוד ניהולי אפקטיבי.

 

הנחיית קבוצה רלבנטית ומועילה במיוחד למי שמנהל צוותים, ישיבות, פרויקטים וקבוצות עבודה גלובליות בהן כל משתתף יושב באתר שונה על פני הגלובוס. הבנה של  קבוצות והנחייה מסיעת בכל התהליכים המקצועיים בהם נדרשת פעילות עם יותר מאדם אחד.

 

הרבה מתהליכי הלמידה הפורמליים בארגונים קורים בקבוצות- פיתוחי צוותים, פיתוחי מנהלים, למידת ניהול פרויקטים ועוד. חיבור הידע והניסיון הארגוני, של מנחה פנימי, להבנה וידע של תהליכים קבוצתיים והנחייה הינו חיבור המאפשר למידה קבוצתית מיוחדת ויישומית.

 

ארגון לומד הינו מושג שגור בארגונים רבים ומיושם במגוון דרכים, הנחייה פנימית מסייעת ללמידה ארגונית מיטבית- בין עמיתים, בין ממשקים, בתהליכי הפקת לקחים או קבוצות עבודה אד-הוק.

 

מנחי פנים משתלבים בהנחייה בארגון ובכך מוזילים את עלויות ההדרכה ומאפשרים הגדלת נפח פעילות ההדרכה.

להצטרפות לרשימת התפוצה, תודה

bottom of page