top of page

 איך עושים את זה - בניית מערך חניכה ארגוני

Robert Doisneau Leçon de vélo [Bike Lesson], 1961.

Robert Doisnea- growing up

פיתוח תוכנית חניכה פנים ארגונית

שלב אחרי שלב

מהם השלבים לבניית מערך חניכה ארגוני

 

החלטה על בניית מערך חניכה ארגוני, מטרותיו והצמתים בהם עובדים ומנהלים יקבלו חניכה.

תיקוף הנ"ל אצל מגוון אוכלוסיות של מנהלים בארגון ועדכון מבנה החניכה ומטרותיה בהתאם.

כתיבת כלים לשימוש היחידות מפעילות החניכה, להכשרת חונכים, לרתימת הנחנכים ולמעקב אחרי החניכה.

החלטה על סדרי העדיפויות ביישום התוכנית, תחילת פעילות על בסיס סדרי העדיפות שנקבעו.

ליווי השותפים בתנועה, עדכון ושינוי חומרי הליווי על בסיס צרכים שעולים בתנועה.

להצטרפות לרשימת התפוצה, תודה

bottom of page