top of page

יעוץ וליווי אישי למנהלים

Haruo Ohara - Maria, filha de Haruo e Maria Tomita, sobrinha, 1955.

Ken Russell From La Pluie sans parapluie

לפני שנים ניהלתי תכנית מורכבת שכללה, ארגון, ממונים, תכנית עבודה, תפוקות שיש להשיג, קבוצות, מנחים, ותקציב.

 

מיום כניסתי לתפקיד זכיתי, לבקשתי, לליווי מקצועי - על הניהול, על הבנת המורכבות וההתנהלות הנכונה בין בעלי תפקידים שונים בארגון ועל ראייה מערכתית. הלמידה שהיתה לי בתהליך ההוא רלבנטית גם כיום הן בהבנת מקצוע הניהול והן בהבנת תהליכים ניהוליים בארגון. למדתי גם כמה חשובה ומסייעת ההתייעצות עם מישהו הרואה ומבין את הארגון מבחוץ.

מאז - אני מקפידה להתייעץ - ביחידות או בקבוצה

ומוקירה כל הזדמנות שיש לי לקחת חלק, כמלווה, בכניסה לתפקיד ניהולי חדש, בעת כניסה לארגון חדש או בהתלבטויות שהמקצוע הניהולי מזמן מדי יום.

 

להצטרפות לרשימת התפוצה, תודה

bottom of page