top of page

 תוכנית פיתוח מנחי קבוצות פנים ארגוניים - שלב אחרי שלב

Fred Stein "Enfants lisant un journal", Paris 1936.

Todd Webb- "the circle"-LaSalle at Amsterdam, new york, 1946

פיתוח תוכנית חניכה פנים ארגונית

שלב אחרי שלב

מהם השלבים לבניית מערך חניכה ארגוני

 

קבלת ההחלטה במשאבי אנוש על קיום התוכנית,

היקפה, יעדיה והמשתתפים הפוטנציאלים.

שיתוף גורמים שונים בהחלטה והתיעצות לגבי יעדי התוכנית,
קבוצות ותכנים רלבנטים להנחייה.

גיבוש תוכנית המיונים, ההכשרה
והתכנים אותם ינחו המשתתפים.

הפצת התכנית ופרופיל המועמד המצופה אצל יחידות משאבי אנוש ובאינטראנט הארגוני.

קיום מיונים לתכנית וקבלת משתתפים לתכנית.

קיום תכנית הכשרה.

ניהול התכנית בפועל - ליווי והכנה של המנחים להנחייה.
המשך הכשרה, פיתוח סדנאות, מתן מענה לצרכים העולים מהיחידות השונות.

על מנת שתצא לפועל תכנית

מנחים פנים ארגונית, נחוצים

כמה תנאים תומכים ומסייעים

יש מישהו בארגון שממונה לניהול התחום\הקבוצה.

יש בארגון תרבות של שילוב עובדים ומנהלים בתהליכי הדרכה.

חלק מתהליכי ההדרכה בארגון קורים בסדנאות והמתודה מוכרת בחלקים נרחבים של הארגון.

1.

2.

3.

 

 

להצטרפות לרשימת התפוצה, תודה

bottom of page