top of page

יום הבלוגים שמח לנו.

לפני מספר שבועות, כשכבר התחלתי לכתוב את הפוסט החגיגי הזה, נשאלתי האם כחובבת בלוגים קראתי כבר את זה של הבורסה לניירות ערך. לא הכרתי....

"זה ממש לא מה שאמרתי"

המגורים בבתים משותפים, בחצרות סמוכות זו לזו מזמינים חיים קצת מציצניים. דברים שיפה להם הפרטיות חוצים את מרחבי הבית הפרטי ומבלי משים נהיים...

bottom of page