top of page

"זה ממש לא מה שאמרתי"

המגורים בבתים משותפים, בחצרות סמוכות זו לזו מזמינים חיים קצת מציצניים. דברים שיפה להם הפרטיות חוצים את מרחבי הבית הפרטי ומבלי משים נהיים...

bottom of page