מתורת הזן לקבוצות הווטסאפכל מי שמנחה קבוצות בימים אלו מכיר את המהירות בה קמה קבוצת ווטסאפ במקביל לתחילת עבודתה של הקבוצה. לעיתים אף מקדימה קבוצת הווטסאפ את המפגש הקבוצתי הראשון. קבוצות ווטסאפ אלו משמשות למגוון מטרות של המשתתפים- ביניהן - גם המשך השיח על תכנים שעלו בקבוצה. עצם קיומן של קבוצות אלו מהווה אתגר למנחה- אם צרפו אותי לקבוצה- האם להישאר בה? כיצד תתפרש עזיבתי את הקבוצה? ואם אני בקבוצה- האם להיות פעיל בה? האם לקרוא מה שכותבים המשתתפים? וברגע שקראתי- האם זהו חומר ש"מותר" לי להעלות בקבוצה? על שאלות אלו ורבות נוספות ומרתקות בקשנו לענות במפגש עיון שהתקיים במרכז הבינתחומי, שיתוף פעולה בין התכנית להכשרת מנחים בארגונים עסקיים לבין המכון הטכנולוגי בחולון.

מצרפת את ההרצאה שנתתי במפגש זה- מוזמנים, כמובן, להעיר ולהאיר על השאלות הנ"ל ועל העמדה אותה אני מציגה בהרצאה.


14 צפיות

@ 2015 Hagit Saltzberg | חגית זלצברג | הנחייה. חניכה. ליווי | פרטים. קבוצות. ארגונים

All Images taken from faciepopuli.com  |  Design by yoti  with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Clean
  • YouTube Clean