top of page

מתורת הזן לקבוצות הווטסאפ

כל מי שמנחה קבוצות בימים אלו מכיר את המהירות בה קמה קבוצת ווטסאפ במקביל לתחילת עבודתה של הקבוצה. לעיתים אף מקדימה קבוצת הווטסאפ את המפגש...

מי כאן אתי?

ש: האם אתה אדם אתי? ת: בוודאי. ש: האם יש מסביבך אנשים שאינם אתים? ת: אחד? מלא. ש: האם יכול להיות שמישהו יענה תשובה דומה לשלך ויחשוב כי...

bottom of page