top of page

שים לב: נראות (appearance) לפניך

לאחרונה בקרתי לראשונה בבודפשט. העיר מרשימה מאוד במבניה המלכותיים, רחובותיה הרחבים, מיני השווקים שבה, הפאבים המיוחדים לה והגשרים החוצים את...

bottom of page