top of page

ניהול צוות- דברים שלמדתי מחזרה מודרכת של הרכב מוזיקליהלכתי לצפות בחזרה של הרכב מוזיקלי שבו מנגן אחד מחבריי העוסק גם בייעוץ, הנחייה וניהול, יריב לבלנג http://yarivleb.wixsite.com/leblangmusic

זו הייתה הפעם הראשונה שצפיתי בחזרה של הרכב מוזיקלי. הידיעה כי ההרכב נולד מאנשים שנגינה היא תחביבם ובחיי היומיום עסוקים ומתפרנסים בתחומים שונים סקרנה אותי מאוד.

כמה יפה הם מנגנים וכמה נעים לשמוע את נגינתם משתפרת.

ובין הצלילים עלתה גם השאלה: איך זה בעצם קורה?

שהרי יש פה צוות, מנהל/מדריך צוות, משאבים, מוטיבציה ומטרה שאליה כולם מכוונים.

חלק מהתשובות היו בהירות וייחודיות ואת חלקן היה לי צורך להבהיר עם יריב.

1. המדריך, נקרא לו טל, מומחה ונחשב מאוד בתחומו. כשהזכרתי אותו ליד נגן אחר מיד נרשמה התפעלות רבה. הוא מנגן כמעט בכל אחד מכלי ההרכב, ומרבה להופיע כשהוא מנגן במגוון הרכבים ועל כמה כלים. לאור זאת, הכניסה שלו הייתה מעניינת במיוחד: הוא פתח בשאלות טכנולוגיות, שהן בתחומי החוזק של רוב חברי ההרכב, ודאג להזכיר מספר פעמים כי ממש איננו מבין דבר בכך ומקווה שילמד מהם דבר מה בתחום.

לתשומת לב:

  • גם כשאתה מומחה בתחום שאתה מנהל דע במה מומחים חברי הצוות ותן לכך מקום ובולטות.

2. כמה הרבה אפשר ללמוד על תפיסת התפקיד של טל רק מלהקשיב למה שהוא בוחר לומר תוך כדי הנגינה, כשהוא אחד המנגנים:

  • תקשיבו אחד לשני ולא כל אחד לעצמו.

  • מה שמתחיל טוב לא עוצרים, אלא מצטרפים.

  • תיהנו מהגרוב.

לתשומת לב:

  • היכן שמתאים- כדאי לקחת חלק בפעילות כאחד מהצוות.

  • אם רוצים להטמיע תפיסה, ערך, חשוב לחזור עליה ולעשות זאת בזמן הפעילות.

3. טל רואה חשיבות גם בהתפתחות האישית של כל נגן ונגן. הוא נותן תשומת לב אישית, ורואה בכך משימה צוותית המקדמת גם את ההרכב כולו. החזרה כוללת גם עצירות לצורך מתן משוב לחברי ההרכב תוך ערנות למה שקורה לאחרים בעת ההתמקדות באחד. טל מחליט היכן לעצור, מציע אבחנה ואף נותן מחמאה. חבר אחד מציע הרחבה של המחמאה. אחר מתבדח. ואחד נוסף מבקש להפסיק את הדיבורים ולחזור לנגינה.

וטל?

מקשיב לכולם אך מגיב רק למי שביקש להפסיק את הדיבורים ומסביר את חשיבות המשוב. חבר הצוות מקבל, מקשיב, ומצטרף להעלאת השערות למה שדורש אימון נוסף.

לתשומת לב:

  • אי הסכמות הן פתח נפלא להטמיע תפיסה ועקרונות פעולה.

  • גם כשרוצים פיתוח אישי אפשר לעשות זאת בסיוע כל הצוות בתנאי שהמשוב מנוהל בצורה עניינית ומכבדת.

4. ולבסוף, משהו על לימוד והוספת ידע. במהלך החזרה הועשרו חברי ההרכב באזכור של נגנים שלהם כדאי להקשיב, הפניות להקשבה מחוץ לחזרה על מנת להכיר סגנונות נוספים וגם לימוד של מושגים כמו: "אתם יודעים מה זהcomping? לא? יופי, הגיע הזמן".

לתשומת לב:

בכל רגע אפשר ללמד חומר חדש. הבחירה לעשות זאת כשנולד/מזוהה צורך, הופכת את החומר הנלמד לרלוונטי ומסייעת ללומדים להיות יותר מעורבים.

93 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page