top of page

תהליך קבוצתי בממשל אובמהvladimir lagrange

בימים אלו, כשהבחירות בארה"ב מתקרבות ועמן סיום כהונתו של אובמה, מתפרסמים מאמרים מגוונים על נשיאותו. אחד המרתקים שבהם מספר על טקטיקה שבה נקטו הנשים בממשל אובמה על מנת שקולן יישמע וישפיע. כתת קבוצה, בתוך הקבוצה הגדולה של הממשל, הן השתמשו בטקטיקה שלה קראו: amplification או הגברה בשפתנו.

"איך זה עבד? כשאשה אחת העלתה נקודת מפתח, אישה אחרת חזרה עליה תוך שהיא מצינת את שם ההוגה המקורית ועל ידי כך מנעו מהגברים מלקחת בעלות על הרעיון"

כך במקור:

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/09/13/white-house-women-are-now-in-the-room-where-it-happens/

מסתבר שסוגים שונים של דינמיקה קבוצתית המעצבת את השיח בתוך צוות קיימים בכל מקום שבו מתכנסת קבוצה ולה מטרה או משימה מוגדרת. דינמיקה קבוצתית זו מעוצבת, בין השאר, דרך יחסי כוחות והשפעה, על ידי האופן בו אנשים נשמעים בתוכה וגם על ידי התנהלותו של מנהל/מנחה הקבוצה.

הבנת הדינמיקה והתהליכים הקבוצתיים על ידי מי שמנהל את ההתכנסות יכולה לסייע לכוון בצורה מושכלת את הדרך שבה עולים רעיונות, לאפשר לאנשים שונים להתבטא גם אם הדינמיקה איננה "מעודדת" אותם לעשות זאת, ולסגל שיטות ניהול המסייעות לדיון אפקטיבי ולקבלת החלטות מיטבית.

כאשר משתתפות בצוות עסוקות בטקטיקה שתאפשר להן להישמע, הולך חלק נכבד מהקשב שלהן לשמירה על מקומן ולעיתים יימנעו מלחלוק על משתתפת אחרת בשם הרצון להגביר את קולה. זוהי רק דוגמא אחת לאופן בו תהליכים קבוצתיים משפיעים על התגבשות רעיון, תכנית עבודה או עיצוב מדיניות.

כמה מועיל יכול להיות אם כל מי שמנהל צוות או ישיבות ידע כמה פרקים בתהליכים קבוצתיים ויוכל לזהות מתי עוסקים חברי הצוות במקומם וכוחם בתוך הקבוצה יותר מלהתמקד בתכנים אותם אמור הצוות לקדם.

כמה מועיל יכול להיות אם מי שמנהל ישיבה ידע כי תמיד למשתתפים יש יותר מאג'נדה אחת כשהם מביעים דעתם בישיבה או בצוות. אג'נדה שיכולה לתרום לקידום המשימה אם מנהל הישיבה ישכיל להבחין בה ולרתום אותה למטרות ההתכנסות.

ובמקרה של אובמה, כמנחה הקבוצה היה יכול, לדוגמא, להיות הוא ה amplifier של המשתתפות ועל ידי כך ל"שחרר" אותן להביא מגוון קולות ורעיונות בישיבה, כראוי לאחריות על מי שמשתתפת בישיבת ממשל.

ללמידה על תהליכים קבוצתיים כמרכיב בניהול אפקטיבי מוזמנים ליצור קשר: hagit.saltzberg@gmail.com

133 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page