top of page

יועץ פנימי-יועץ חיצוני:איך כדאי שזה יעבוד נכון?jeff carter 1956

חמישי בערב, שמונה וחצי, כבר התחיל סוף השבוע, אך במרכז הבינתחומי יושבת קבוצה גדולה וסקרנית, לדעת ולהבין:

איך עובד השילוב הזה בין יועץ פנימי ליועץ חיצוני?

שהרי, כסטודנטים לתואר שני בייעוץ ארגוני ירצו אף הם, עוד מעט ליצור שילובים כאלו שיעבדו נכון לטובת הארגונים ולטובת כל אחד מהיועצים.

" בשביל מה בעצם צריך אותך (היועצת החיצונית, אני) אחרי שהתהליך כבר נבנה ויצא לדרך?"

שואלת, כמעט בלחישה, סטודנטית היושבת בשורה הראשונה.

והיועצת/מנהלת הפנימית (נועה טלמון) עונה לה. ללא ספק הייתי עונה תשובה דומה, אך בהחלט מעורר ואף חשוב לשמוע את התשובה משותפה.

תארנו בפניהם כיצד נבנתה השותפות, תוך הרחבת והעמקת פעילותה של קהילת המנחים הפנים ארגוניים בלאומי.

"בעצם, זה תפקיד של כל מנהל, להנחות את העובדים שלו, אז מה כל כך מיוחד בקהילה הזאת של מנהלים שמנחים סדנאות?"

שואל סטודנט בשורה האחרונה.

הפעם אני עונה, על אף שמדובר בתפיסה ותרבות של הארגון שהיועצת הפנימית עובדת בו כמנהלת.

ההזמנה להציג את תפיסותינו בפני הסטודנטים הגיעה מאחר ובנינו גישה ושיטת עבודה שבעינינו נכונה ומאחר ואנו בודקות את תוצריה ונחיצותה לאורך כל הדרך.

בתהליך ההכנה למפגש ניסחנו, גם לעצמנו, בפעם הראשונה בצורה מסודרת, את העקרונות המנחים לעבודה נכונה ואפקטיבית של יועץ פנימי ויועץ חיצוני בארגון. לאור העניין שגילו בכך הסטודנטים, חשבנו כי יתכן ויביא תועלת גם ליועצים אחרים וכי בוודאי נלמד כמה דברים חדשים דרך הדיון בנושא זה.

והרי לפניכם, כמה עקרונות לעבודה אפקטיבית של יועץ פנימי וחיצוני:

  • בהירות מטרות ארגוניות

  • הסכמה על תחומי אחריות

  • חיבור בתפיסות העולם המקצועיות

  • שגרות עבודה

  • גמישות

  • למידה הדדית והתייעצות

  • חילוקי דעות גלויים מדוברים ומבוררים

  • הכרה וקבלה של ערך מוסף ושל מוגבלות

  • שיח אישי

ומי שמעוניין להעמיק בהכרת תכנית המנחים הפנימיים עליה בססנו את העקרונות וגם לגלות מהן התשובות לשאלות שהוזכרו למעלה- מוזמן לפנות אלינו:

לחגית זלצברג http://www.hagit-saltzberg.com/

לנועה טלמון noa.talmon@bankleumi.co.il


33 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page