top of page

"שוק הכלים"-על רכישה והקניית כלים בסדנאותdr. Otto bettmann

באחת הסצנות המשעשעות בסרט "ספר הג'ונגל" יושבת לה רביעיית נשרים על ענף ומנהלת במשך כדקה שיח שכולו מסביב לשאלה/תשובה: "אז מה עושים עכשיו"? אם היה אחד הנשרים מגיע למבחר סדנאות המתקיימות בארגונים, ללא ספק היה מרגיש בבית.

בכל סיכום סדנא תשמע הקבוצה וישמע המנחה האם המשתתפים קבלו/לא קבלו כלים בסדנא. כמעין "פסק-דין" למידת התועלת שהביאה הסדנא. כאילו העמדה התמידית שאיתה מגיעים משתתפים לסדנא היא של חסר, של מצוקה, של "משהו לא בסדר" והסדנא נועדה לתקן זאת.

פרסומים רבים של סדנאות מציגים "סדנאות משנות חיים", ומנחים המציגים את סדנאותיהם, מבטיחים כי השתתפות בסדנא תפתור את כל מצוקותיך.

לפני כמה זמן הוזמנתי על ידי קבוצת מנחים לסייע להם בפתרון "תעלומה": בשיחות סיכום ובמשובים כתובים שנהגו לקבל בתום הנחיית סדנא- עלו תגובות נלהבות בנוגע לחוויה שעברו המשתתפים ובנוגע ללמידה שהיתה בה ולתרומתה להבנתם את הנושא, את הארגון ואת עצמם. עם זאת, כמעט בכל סיכום שמעו את המשפט: "לא קבלנו כלים",

משפט משבית שמחות שלאורו ההתלהבות מהסדנא כאילו שוככת. קבוצת המנחים ש"פניה נפלו" בקשה לפענח מהו עניין ה"כלים" - על מה מדובר והאם יש "כלי" שיכול להבטיח שתמיד יאמרו המשתתפים בסיכום סדנא כי "קבלו כלים".

ללא ספק עניין מטריד- הן למי שמשתתף בסדנא, למי שמזמין סדנאות וכמובן למי שמנחה אותן.

נראה כי הציפייה הזו מלמדת על התרבות ועל הערכים הארגוניים שמהם מגיעים המשתתפים יותר מאשר על המתרחש בסדנא.

כאשר ארגון רגיל למדוד כל פעולה במונחים של עלות-תועלת, תשומה-תפוקה, זמן-כסף ברור כי גם הסדנאות המתקיימות בו תימדדנה לפי אותה תפיסה ובאותם כלים. אך טבעי הוא, כי אם עובדים יוצאים לסדנא במהלך שעות העבודה, הלמידה שלהם היא "רכושו" של הארגון שאיפשר להם לצאת.

כשאומר משתתף בסוף סדנא: "קבלתי/לא קבלתי כלים", כאילו אמר לנו- "עכשיו אחזור לעבודה, וישאלו אותי: "אז מה לקחת משם" ומה אגיד? נהניתי? יש לי כמה תובנות חדשות? ואיך אצדיק את שעות ההיעדרות מהעבודה? אם קבלתי כלים, גם אם לא אידרש להסבירם או להפגינם, לפחות תהיה לכך הצדקה, בעיני שולחי."

את הסדנא- עזבו במנוחה לעשות את מה שהיא מיטיבה לעשות: לעורר שיח בין המשתתפים, לעורר חשיבה, ללמוד דבר מה חדש על הנושא שבמרכזה, להעשיר זוויות ראייה, לעורר קונפליקט, וגם לתרגל התנהגויות אפשריות לפי בחירת המשתתף- כל אחד מהם יכול להיות כלי ראוי.

ולמשתתפים: הבה ניתן כלים להסביר בצורה מושכלת, בשפת הארגון, מעניינת ומחכימה- מה עשו בסדנא.

על כך בפוסט הבא.

38 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page